Atnaujinta 2020-10-17

Jūsų asmens duomenų Valdytojas yra Rolando ir Irenos Šimkų ūkis, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą pagal pažymą, ūkio ID 6010696, adresas – Ūkininkų g. 38, Pakalniškių kaimas, Lapių seniūnija, Kauno raj., el. paštas uzsakymai@silauogesirkanapes.lt.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto tinklalapio dalyje.

Svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones, Jūsų bendravimo su mumis, pirkimo ir veiksmų istorija.

Svetainės priemonėmis gali būti renkama ir saugoma ši asmens duomenų informacija: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, gyvenamoji vieta, prekių pristatymo adresas, mokėjimo informacija.

Asmens duomenis renkame ir naudojame šiais tikslais:

 • Pristatymui Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu;
 • Siuntimui Jums informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas;
 • Siekimui Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą;
 • Vykdymui mokėjimus už užsakytas prekes arba pinigų grąžinimą;
 • Sukčiavimo prevencijai.

Asmens duomenis, jei nevykdote užsakymų ir nepatvirtinate leidimo jais naudotis, saugome 5 metus.

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

 • teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
 • teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes saugome;
 • teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.